Galeria "In Blanco"


Poezja Bałuckich Podwórek - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

2014-12-12 18:00

ZAPROSZENIE – WERNISAŻ - WYSTAWA POKONKURSOWA 

XI edycja Konkursu Plastycznego

im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek" 2014


12.XII.2014, godz. 18:00
Galeria In Blanco Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA

ul. Łanowa 14

Rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu Plastycznego im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek", wręczenie nagród, wernisaż wystawy pokonkursowej w Galerii In Blanco Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA przy ul. Łanowej 14.

Wystawa będzie prezentowana do 8 stycznia 2015.
 

        Celem konkursu jest uczczenie pamięci i przypomnienie dorobku artystycznego łódzkiego artysty Bogusława Miszteli, inicjatora wielu konkursów o Bałutach oraz zainspirowanie do artystycznego przetworzenia i zaprezentowania za pośrednictwem różnorodnych technik plastycznych specyficznego uroku zaułków podwórek bałuckich.

W ten sposób można pokazać różnorodność architektoniczną jak i kulturową największej łódzkiej dzielnicy oraz przypomnieć historię Bałut, folklor przedmieść, przywołać wspomnienia o miejscach ważnych dla historii naszego miasta.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do szeroko pojętego środowiska twórczego. Konkurs koordynuje Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA.
 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej naszej placówki www.bok.lodz.pl

Konkurs Plastyczny im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek"

W E R N I S A Ż
12.XII.2014, /piątek/, godz. 18:00
Galeria In Blanco Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA

ul. Łanowa 14
Serdecznie zapraszamy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 42 652 62 27. 

Koordynator konkursu - Marta Siedlecka-Sidor

 

www.bok.lodz.pl  
www.inblanco.webnode.com

 

—————

Powrót