Galeria "In Blanco"


VIII Konkurs Plastyczno-Fotograficzny im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek" 2011

2011-10-21 20:11

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VIII KONKURSIE PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNYM im. BOGUSŁAWA MISZTELI "POEZJA BAŁUCKICH PODWÓREK" 2011.

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia” w Łodzi.
 2. Cele konkursu:
 • Uczczenie pamięci i dorobku artystycznego łódzkiego artysty Bogusława Miszteli, inicjatora wielu konkursów o Bałutach;
 • Zainspirowanie do artystycznego przetworzenia i zaprezentowania specyficznego uroku zaułków i podwórek bałuckich za pośrednictwem różnorodnych technik plastycznych i fotograficznych;
 • Pokazanie różnorodności architektonicznej i kulturowej największej łódzkiej dzielnicy;
 • Przypomnienie historii Bałut, folkloru przedmieść, przywołanie wspomnień o miejscach ważnych dla historii miasta
 • Stworzenie kolekcji i dokumentacji prac.
 1. W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie profesjonaliści i amatorzy powyżej 16-go roku życia.
 2. Konkurs obejmuje:

Kategorię – plastyka

 • Wypowiedź plastyczną w formie: rysunku, malarstwa, batiku, grafiki, płaskorzeźby, innych technik barwnych (z wyłączeniem malarstwa na szkle), format prac nie przekraczający 70 x 100 cm;

Kategorię – fotografia

 • Fotografie czarno – białe, kolorowe, opracowanie komputerowe fotografii, w formie: impresji (pojedynczego zdjęcia), reportażu (do sześciu zdjęć), format zdjęć nie mniejszy niż 18 x 24 cm i nie większy niż 30 x 40 cm.

 

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wcześniej nie przedstawiane i nie nagradzane w innych konkursach. Do prac należy dołączyć opatrzoną godłem kopertę zawierającą wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia.

 

 1. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
 • Godło autora /składające się z jednego wyrazu/
 • Tytuł pracy lub zestawu zdjęć
 • Numer zdjęcia w zestawie
 1. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”

ul. Łanowa 14, 91-103 Łódź

Z dopiskiem: „Poezja Bałuckich Podwórek”

Konkurs Plastyczo - Fotograficzny im. Bogusława Miszteli. Termin nadsyłania lub złożenia prac upływa z dniem 04.11.2011r.

           

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac w transporcie pocztowym i kurierskim.
 2. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury jako dokumentacja konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście w dniach: 02.01.2012 – 29.02.2012, w godz. 10.00 – 18.00

Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia” zastrzega sobie prawo do bezpłatnego przetwarzania prac biorących udział w konkursie i wystawie pokonkursowej we wszystkich publikacjach, prezentacjach telewizyjnych i filmowych oraz innych nośnikach przetwarzania danych.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25.11.2011, o godz. 18.00 w Galerii „In Blanco”. BOK Lutnia, ul. Łanowa 14 w Łodzi.

Wystawa pokonkursowa potrwa do 17.12.2011.

 1. Organizator powoła niezależne Jury, które dokona wyboru prac do wystawy i przyzna następujące nagrody:
 • Grand Prix
 • Nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach konkursu
 • Dyplomy dla wszystkich uczestników

Werdykt Jury jest nieodwołalny. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Dodatkowo przewidziana jest nagroda Sponsora, który wybierze i nagrodzi jedną pracę spośród wszystkich nadesłanych.

Sponsor-Firma "ENILTA Polska" z Łodzi oferuje nagrodę rzeczową oraz promocję pracy poprzez wykorzystanie jej w swoich materiałach reklamowych. Wykorzystany materiał opatrzony będzie imieniem i nazwiskiem autora pracy.

Jako dodatkową formę promocji talentu autora, Firma ENILTA Polska umieści nagrodzoną pracę na swojej stronie internetowej www.enilta.pl

 1. Terminarz:
 • Nadsyłanie prac do: 4.11.2011
 • Ocena prac: 9.11 – 18.11.2011
 • Otwarcie wystawy: 25.11.2011, g. 18.00
 • Prezentacja wystawy: 25.11.2011 – 17.12.2011
 • Odbiór prac:  02.01.2012 – 29.02.2012

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr Tel. 42 652 62 27

Koordynatorka konkursu - Alicja Wierzbowska-Kraska

e-mail: lutnia@teosat.pl, galeria.inblanco@gmail.com, URL: www.bok.lodz.pl

 

Karta zgłoszenia:

Karta zgłoszenia poezja baluckich 2011.pdf (188,6 kB)

 

—————

Powrót