Galeria "In Blanco"


XII KONKURS PLASTYCZNY IM. BOGUSŁAWA MISZTELI "POEZJA BAŁUCKICH PODWÓREK" - WERNISAŻ WYSTAWY POKONKURSOWEJ

2015-11-27 18:00

ZAPROSZENIE - WERNISAŻ - WYSTAWA POKONKURSOWA, XII edycja Konkursu Plastycznego im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek" 2015

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu Plastycznego im. Bogusława Miszteli "Poezja Bałuckich Podwórek", wręczenie nagród, wernisaż wystawy pokonkursowej w Galerii "In Blanco" Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA przy ul. Łanowej 14.

Wystawa będzie prezentowana do 4 stycznia 2016.

Tegoroczna edycja miała specjalnych charakter. 100 lat temu wieś Bałuty została przyłączona do miasta Łodzi. Jak rozwija się i zmienia dzielnica Bałuty przez ten czas, nie tak przecież odległy, czy się rozwija i zmienia, możemy oglądać na konkursowych pracach. Zgromadzone na tej wystawie obrazy i rysunki odkrywają przed nami poezję bałuckich podwórek, wzmacniają nasz lokalny patriotyzm, otwierają serca i oczy na uroki i problemy naszej dzielnicy. Celem konkursu jest uczczenie pamięci i przypomnienie dorobku artystycznego łódzkiego artysty Bogusława Miszteli, inicjatora wielu konkursów o Bałutach oraz zainspirowanie do artystycznego przetworzenia i zaprezentowania za pośrednictwem różnorodnych technik plastycznych specyficznego uroku zaułków podwórek bałuckich. W ten sposób można pokazać różnorodność architektoniczną jak i kulturową największej łódzkiej dzielnicy oraz przypomnieć historię Bałut, folklor przedmieść, przywołać wspomnienia o miejscach ważnych dla historii naszego miasta. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do szeroko pojętego środowiska twórczego. Konkurs koordynuje Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej naszej placówki www.bok.lodz.pl

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 42 652 62 27.

Koordynator konkursu - artysta plastyk Marta Siedlecka-Sidor

 www.bok.lodz.pl

www.inblanco.webnode.com

—————

Powrót